من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

 
بهترین آرایش ها در زندگی :
 حقیقت برای لب ها ...
بخشش برای چشم ها...
 نیکوکاری برای دست ها... 
لبخند برای صورت... و...
عشق برای قلب...
 
 

 

 

 


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()

تو هواپیما رفته بودم دستشویی. وقت برگشتن دیدم پسری که بغل دستم

نشسته بود اومده سرجای من نشسته. . . بهش گفتم: چراجای من نشستی؟

گفت فکرکردم پیاده شدی!!!  تعجبتعجبتعجب

.

.

چند روزه دارم شامپو بانون میخورم بلکه بمیرم نبینم اینم جز. . . .

هفتاد میلیون محاسبه شده. . . !!!


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()

دکتر گفت: برایت آرامبخش نوشتم!

اما هر چه داخل نسخه ام نگاه کردم، نام تو نبود...!!!


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()

Salam be hame dustan azizam sharmande ke nayumadam web  ...

Omidvaram ke sal1394...

Sali por az shadi va neshat baray hamatun bashe...

Eydetun Mobarak azizan...برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()