من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

 

نه اینکه حرفی برای گفتن نباشد ، هست

حرف هست

عشـــــــــق هست

بغض هست

درد هست !!!

اما ...

چه بگویم وقتی

نه در انزوای خالی سکوتم دستی مهربان

نه تلاش دوباره ای برای نو شدن

گمان مبر همیشه حوالی خواب های تو بیدارم

گمان مبر که همیشه عاشقانه می نویسم و می خوانمت

عشـــــــــق ؛

به زخم که برسد ، سکوت می شود

زخم که عمیق شود ، بیداریِ دل ، درد دارد !

من

در این بغض های هر لحظه

در این دلتنگی های مدام

در این آشفتگی های دقایقم

دارم

سکوت

می شوم

با من از عشــــــق چیزی بگو

پیش تر از آنکه زخم هایم عمیق شود!

 


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()