من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ۱۳٩٠/٩/۱۸

کبـــ ر یــ ت بکش...

چون کاغذی نیمه سوخته در انتظار کبر یــ تی دیگرم...

شاید برای سوختن ،شـــ مع زیباتر باشد

اما !!!

هر چه هســـ تم میـــ سوزم

آری

کبـــ ر یــ ت  بکش ، حتی در باد...


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()