من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

 

وقتی تو می مانی

عشق می ماند

نیلوفر به اعتماد شانه های کاج پیر

سرک می کشد به تپه های سرخ

وقتی تو می مانی

انگار دوباره گل می کند خنده هایم

 اگر تمام ابرها هم ببارند

دلم ابری نمی شود

شرط با تو بودن بی غصه بودن است  !

 


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()