من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

عشق یعنی؟؟؟؟؟

-  تو رو ببخشه و بازم یه فرصت دیگه بهت بده...

-  نا امید نشدن...

-  با هم تصمیم گرفتن...

-  زندگی رو شروع کردن حتی اگه برای شروع

غیر از همدیگه هیچی نداشته باشین...

-  در موفقیت ها و شکست های هم شریک بودن...

-  چیزی رو از هم قایم نکردن...از دیدنش طاقتت طاق بشه...

-  سعی کنین حال همدیگه رو درک کنین...

-  برای عذر خواهی پیش قدم شدن...

-  وقتی دوری هر روز بهش زنگ بزنی...

-  همیشه برای هم وقت داشتن...

-  هیچوقت از دیدن اون چهره همیشگی خسته نشی....


نظــــر شمـــــــا در مورد عشــــــق چیه ؟؟؟؟؟

 

دوستان گلـــم منتظر جواب های شما هستم.برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()