من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

بــــعضے حـــرفا رو نـــمـــیشه گفت!


بایـــدخورد... 


ولے بـــعضے حـــرفا رو نــه مـــــیـــشه گـــفت نــه میشه خورد..

 مـــیمونـ ـه ســـر دلت!مــــیــشه دلـــتنگے... ...
 
 مــــیـــشه بغض... 

مـــیــــشه ســـکــوت...

 مـــیــــشه همـــــون وقـــــتے....

کـ ـه خـــودتـــمـ نـمــیـدونــــــی چــه مــــرگــتــــه؟!!!...

 

 


 


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()