من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

 

برایـِـ بعضیــ از دردها نهـ میتوانـــ گریهـ کـــــرد...


نهـ میتوانــ فریــــــــــــاد زد...


برایـِـ بعضیــ از دردهـــا


فقط میتوانـــ نگاهـ کـــرد و بیـ صـــــــدا شِکستـــ...

 

 

زمانی میرسد که انسان دست به خودکشی میزند!

نه اینکه تیغ رابردارد و رگش رابزند !!!

نه.........

قیداحساسش رامیزند....

 

 

 برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()