من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

Salam be hame dustan azizam sharmande ke nayumadam web  ...

Omidvaram ke sal1394...

Sali por az shadi va neshat baray hamatun bashe...

Eydetun Mobarak azizan...برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()