من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

 
بهترین آرایش ها در زندگی :
 حقیقت برای لب ها ...
بخشش برای چشم ها...
 نیکوکاری برای دست ها... 
لبخند برای صورت... و...
عشق برای قلب...
 
 

 

 

 


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()