من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

 

 

سلااااااااااااااااام به دوستـــــــــــــ

جونـــــــــــــــــای خودم عیدتــــــ‌ ـــــــــووون

مبــــــــــ‌ ــــــــــــــــــــــــارک...

...............................................................................

 

جدایی از تو همچون خاری در زوایای قلبم فرو

میرود.سرنوشت وتقدیر ما را متفاوت از هم آفریده

است، آرزو دارم روزی هزار بار بمیرم اما غم را

در خانه چشمانت نبینم. کاش می توانستم یکبار

دیگر تو را ببینم و با تو راز دل کنم. هرشب نگاه

توست که در اندیشه ام جان میگیرد و مرغ روحم

در طلب پرواز است. یا وصال تو را آرزو دارم یا

آغوش سرد مرگ را . من هر شب با باران چشم

خود گیاه عشق را آبیاری میکنم. این را بدان که

قلبم برای ابد جایگاه عشق جاودانی تو خواهد بود.

 


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()