سال نو...

سـ ــــلام به دوستــ ـــای نتی خوب خــ ــــــــودمــــ ...

اومدمـــ فقط عیـــ ــــد و بهتون تبریکــــــ بگمـــــ و برمــــ ...

ســ ــال 90 همـــ با همه خوشــی و ناخوشــی، تلخــی وشیرینــی داره روزهای

آخرشـ ـــو سپریـــ میکنـــه

امیدوارمــ که سال جدید و خوبیـــ و با خـ ــانوادتون شروع کنیــــد...

از همتون التمـ ــاس دعــ ـــا دارمـــ هر خوبی و بدی کـ ـــه تو سال90 ازم دیدید منـــو به بزرگیــ خودتــون ببخشیــدخجالت ...

ایشاا... تو سال جدید این غیب شدنمـــ و کمتر میکنـــــمـــنیشخند...

خب مـ ـــا اینیمـــ دیگـ ــهزبان

نازنین فـــ ـــدای همتون بـشــ ــــه دوستتون دارمــــــــــــــ زیادتــــ ــــــــــــــــاااااااااتشویق

 ســ ــــــــــــال 91 به همـــ ــــــــــه شمــــ ــــــــــا مبـ ــــــــــــــــــــــاااااااااااااااارکـــــــــــهورا

فعلا بابایماچبغلماچبامن حرف نزن

/ 39 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ًصــابر

ثانيه ها مى گذرند چشم به ساعت دوختم تو در يک قدمى من از من فرسنگ ها دورى کاش مى توانستم گامى بردارم....[گل]

نازی

[ناراحت]

نسرین

سلام چطوری؟ دیر ولی اومدم[چشمک] با افتخار لینک شدی گلم[گل]

حسام

چرا مطلب جدید نمی گذاری[ناراحت]

sh&s

وای عزیزم تو چه قدر مهربونی!خیلی دوست دارم خانوم گل.[ماچ]راستی من شهرزادم[خجالت]

سرونازشیراز

به جای آنکه عاشقانه انتخاب کنیم و بعد عاقلانه زندگی کنیم عاقلانه انتخاب کنیم و عاشقانه زندگی کنیم....[قلب]

سرونازشیراز

به جای آنکه عاشقانه انتخاب کنیم و بعد عاقلانه زندگی کنیم عاقلانه انتخاب کنیم و عاشقانه زندگی کنیم...[ماچ] عزیزم / گلم / عشقم : بی نهایت بابت همه مهربونییییییییییییییییات ممنونم.... دوستت دارم. عزیزمییییییییییییییییییییی......[ماچ][بغل][ماچ] منتظرتونم.....[بغل]

سرونازشیراز

به جای آنکه عاشقانه انتخاب کنیم و بعد عاقلانه زندگی کنیم عاقلانه انتخاب کنیم و عاشقانه زندگی کنیم...[ماچ] عزیزم / گلم / عشقم : بی نهایت بابت همه مهربونییییییییییییییییات ممنونم.... دوستت دارم. عزیزمییییییییییییییییییییی......[ماچ][بغل][ماچ] منتظرتونم.....[بغل]

سرونازشیراز

به جای آنکه عاشقانه انتخاب کنیم و بعد عاقلانه زندگی کنیم عاقلانه انتخاب کنیم و عاشقانه زندگی کنیم...[ماچ] عزیزم / گلم / عشقم : بی نهایت بابت همه مهربونییییییییییییییییات ممنونم.... دوستت دارم. عزیزمییییییییییییییییییییی......[ماچ][بغل][ماچ] منتظرتونم.....[بغل][بغل][بغل][بغل]