مشهــ ـــد مقدس!

ســـلامــــ به دوستایـــ جونایـــ عزیز خودمـــ از اینکه تو اینـــ مدتـــ منـــو و وبمـــو همراهیـــ 

کردید واقعـــا ازتونـــ ممنونمــــ ...

نه نه نه قرار نیستــــ برایـــ همیشه برمـــ فقطـــ چنـــد روز

اونمــــ برای زیارت پابوس امامـــ رضـــا (ع).

حدودا یه 8روزیـــ کنارتونــــ نیستمــــ امیدوارمــــ تو اینـــ هشت روز

وبمو مثلـــ قبلــــ همراهیشــــ کنین وتنهاشــــ نذارید تـــا بیامــــقلب

از داداشــــ یاسین که خیلیــــ وقته همدیگرو میشناسیمـــ واقعـــــا

ممنونمــــ که همیشه کنارمـــــ بوده .دادا خیلیییی گلــــــــــیماچ

از بقیــــه اجیــــــا و داداشـــــا هم ممنونم که درد دلهایـــــ

منو گوشــــ دادنـــــ ببخشیــــد اگر ناراحتتونــــ کردمــــ .خجالت

ازتون میخوامــــــــ این کلبه کوشولویــــ منــــو مواظبشــــ باشیــــد...بغل

خوب دیگهــــ پــر حرفیــــ بسـهـــ دیگهـــ وقت رفتنهــــ

فداااااااااااااای همتون بشـــــــــــــمماچ

مراقب خودتونـــــ باشیــــد تا برگردمـــــ .

تــــا24 مرداد بای بای...بای بای

 

/ 0 نظر / 21 بازدید